Schätzmeister

Schätzmeister Wien

DI Herbert BARKOW

Telefon: +43 664 503 20 26
E-Mail: barkow@gmx.at

Franz DAMISCH

Telefon: +43 676 490 68 77

Maria DAMISCH

Telefon: +43 676 411 21 48
oder +43 676 490 68 77
E-Mail: maria.damisch21@gmail.com

Karin FÜHRER

Telefon: +43 699 81 80 80 09
E-Mail: karin.fuehrer8@gmail.com

Karl WITTMANN

gerichtlich beeideter Schätzmeister
Telefon: +43 699 1922 92 92
E-Mail: karl@wittmann.expert

Tanja WITTMANN

Telefon: +43 699 1822 92 92
E-Mail: tanja@wittmann.expert


Schätzmeister Niederösterreich

Peter KÖRNER

Telefon: +43 660 654 56 01
E-Mail: koerner.peter@chello.at

Wilbert LEITGEB

Telefon: +43 676 549 30 49
E-Mail: tipo.tipo@gmx.at


Schätzmeister Oberösterreich

Helmut KAISER

Telefon: +43 664 174 07 47
E-Mail: helmut.kaiser@voebdirekt.at

Simon KAISER

Telefon: +43 699 1140 20 01
E-Mail: simon.kaiser@gmx.at


Schätzmeister Salzburg

Reinhard MÜLLER

Telefon: +43 664 515 50 03
E-Mail: muellerreinhard909@gmail.com

Richard OGRIS

Telefon: +43 676 726 59 84
E-Mail: richard.ogris.sen@sol.at


Schätzmeister Steiermark

Kurt WESTENACHER

Telefon: +43 676 635 57 06
E-Mail: mmk.westenacher@gmail.com


Login für Schätzmeister

Über diesen Link gelangen Schätzmeister zu der Liste mit den aktuellen Schätzgutachten.